Missie en Visie

Het is onze missie om vanuit een gemeenschap van mensen ongeneeslijk zieke mensen op te vangen in de laatste fase van hun leven. Ons denken en handelen bij het begeleiden van stervenden is ontstaan vanuit boeddhistische inspiratie. De leidende principes binnen deze visie zijn: aandacht, openheid en liefde

Team van begeleiders

Onze  coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij geven leiding aan de vrijwilligers en zijn het eerste aanspreekpunt voor onze gasten en naasten. Houden intakegesprekken, geven informatie over onze mogelijkheden op het gebied van zorg en welzijn in een bijna-thuis-huis zoals Hospice de Liefde wil en kan zijn. Zij werken daarbij nauw samen met de zorgverleners.

Bestuur en Organisatie

In Hospice de Liefde staat de gast centraal. De gast wordt ondersteund door een organisatie van vrijwilligers en professionals. Functioneel bezien exploiteert Stichting Hospice de Liefde de boerderij aan de Kapelburg 298 in Rotterdam Zuidwijk.  De verzorging van haar gasten wordt ondersteund door onbetaalde vrijwilligers en betaalde coördinatoren. Stichting Hospice de Liefde wordt financieel ondersteund door Stichting Vrienden van Hospice de Liefde die donateurs werft.

Het bestuur

Hans Gijsen, voorzitter.

Achtergrond: psycholoog, zangleraar (klassiek) en ervaren bestuurder van non-profit organisaties. Van jongs af aan ben ik nieuwsgierig en op zoek naar de betekenis van het leven en de onvermijdelijkheid van de dood. Naast Psychologie, filosofie, yoga en meditatie haal ik de meeste inspiratie uit het contact met anderen.

Anke Vink, secretaris.

Achtergrond: Oncologieverpleegkundige, manager en adviseur kwaliteitssystemen Erasmus MC. Wat beweegt mij? Een bijdrage leveren aan het sterven zoals die ander dat wil.

Eric Bezemer, penningmeester.

Achtergrond: sociaal psycholoog, directeur van een gezondheidscentrum, een brede welzijnsorganisatie en het Instituut Sociale Opleidingen Hogeschool Rotterdam. Mijn motivatie? Omkijken naar de mensen om je heen maakt de wereld een stukje mooier.

Paula Schenk, lid.

Achtergrond: Onderwijs, Communicatie en Media.
De rode draad? Verhalen vertellen die ertoe doen. Zoals nu samen met andere vrijwilligers het verhaal van Hospice de Liefde.

Stichting Hospice de Liefde

ANBI status

Stichting Hospice de Liefde is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), geregistreerd onder de nummers KvK 70187142 en RSIN/fiscaal nummer: 8581 81 216
Dit betekent dat de stichting zich inzet voor een algemeen, maatschappelijk doel. Daarom hoeft de stichting geen belasting te betalen over ontvangen giften en nalatenschappen. Alles wat de stichting ontvangt, komt ten goede aan de zorg voor mensen in ons hospice .
Het banknummer van Stichting Hospice de Liefde: NL 90 RABO 0325 6575 05

 

Jaarverslagen Stichting Hospice de Liefde

Hieronder vind u de  jaarrekeningen en jaarverslagen van Stichting Hospice de Liefde.

Stichting ‘Vrienden van Hospice de Liefde’

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice de Liefde zet zich in om uiteenlopende activiteiten te organiseren in het kader van fondswerving die de financiële positie van het hospice versterken.

De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), geregistreerd onder de nummers KvK 17220617 en RSIN/fiscaal nummer: 8190 60 471

Het banknummer van Stichting Vrienden van Hospice de Liefde :
NL 15 TRIO 0784 9158 14

 

Jaarverslagen Stichting Vrienden van Hospice de Liefde

Hieronder vind u de  jaarrekeningen van Stichting Vrienden van Hospice de Liefde.