Klachtenregeling

Bij Hospice de Liefde vinden we het belangrijk dat mensen bij ons prettig en veilig kunnen werken en verblijven. Daar leveren we allemaal een bijdrage aan. Een belangrijk onderdeel hiervan is de manier waarop we als collega’s en gasten met elkaar willen omgaan: open, ondersteunend, liefdevol, met ruimte en respect voor ieders waardigheid en integriteit.

Soms gaat er wel eens iets mis in de diverse contacten en relaties op de werkvloer, tussen de (vrijwillige) medewerkers onderling en/of met de gasten en hun naasten. Als dat het geval is kunt u uw ontevredenheid, teleurstelling of klacht het beste bespreken met de betrokkene of met de coördinator. Dat maakt de zaken helder en brengt een oplossing vaak dichtbij.

Mensen die behoefte hebben aan iemand die meeluistert en/of adviseert, kunnen een beroep doen op een van onze vertrouwenspersonen.