Hoe regel ik een opname?

U kunt uw opname zelf regelen of een naaste kan dit voor u doen. Uw huisarts of een medewerker van het ziekenhuis of de zorginstelling waar u verblijft, kan dit ook voor u verzorgen. Na overleg met de betrokkenen en de huisarts bepaalt de coördinator of plaatsing mogelijk is.

Hoe verloopt de opname?

Voordat we u opnemen in ons hospice heeft een van onze coördinatoren een persoonlijk gesprek met u en uw naaste(n). Dit doen we om kennis te maken en om samen uw zorgvraag in kaart te brengen, de zogenoemde ‘indicatie’. Zo kunnen we kijken of hospice de liefde u de juiste hulp kan bieden. Dit gesprek vindt plaats op de plek waar u op dat moment verblijft, bijvoorbeeld thuis of in het ziekenhuis. Wanneer u van buiten de regio komt, zal de intake telefonisch plaatsvinden. 

Opname in het hospice 

We streven ernaar om u zo snel mogelijk op te nemen in ons hospice. Wanneer er toch een wachtlijst is, zoeken we samen met u naar de beste oplossing.