Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de hospice de liefde.
Hierin wordt omschreven hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens worden opgeslagen en gebruikt. Daarna kun je hier lezen welke rechten je hebt met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden, bijvoorbeeld wanneer de wet veranderd. Dus als je later nog een keer wil lezen hoe het zit controleer dan altijd even de privacyverklaring die dan op de website staat.

De privacyverklaring bevat de volgende onderdelen:

  • Hospice de liefde
  • Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
  • Doel van de verwerking
  • Hoe lang worden je gegevens bewaart?
  • Beveiliging
  • Het recht je gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

Hospice de liefde

Dit is de privacyverklaring van hospice de liefde. Hospice de liefde heeft als missie om vanuit een gemeenschap van mensen ongeneeslijk zieke mensen op te vangen in de laatste fase van hun leven. De leidende principes binnen deze visie zijn: Aandacht, Openheid en Liefde.

Hospice de liefde is gevestigd Kapelburg 298, 3085 HV in Rotterdam en handelt onder KvK 70187142. Hospice de liefde is te bereiken via info@hospicedeliefde.nl of 010 – 3031222.

Er zijn verschillende situaties waarin jouw gegevens door hospice de liefde worden verzameld. Het is daarom van belang dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe jij invloed kan uitoefenen op je eigen gegevens.

Als je vragen hebt neem dan gewoon even contact met ons op!

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Je bent natuurlijk zelf verantwoordelijk voor juistheid en

relevantie van de gegevens die je verstrekt. Hospice de liefde verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt de aangeboden diensten en/of wanneer je deze gegevens zelf geeft. Bij het formulier wordt alleen gevraagd om basis gegevens, zoals je naam en e-mailadres. Bij het formulier worden uitsluitend de gegevens gebruikt die noodzakelijk zijn om contact met je op te nemen.

Voor het aanmelden voor bijeenkomsten via deze website worden persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn voor het houden van de bijeenkomst. Het gaat hierbij om je NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens. Wanneer er een maaltijd of overnachting wordt verzorgd kan aanvullende informatie worden gevraagd, zoals allergie of maaltijdvoorkeuren.

Het kan natuurlijk voor komen dat in specifieke gevallen meer of andere gegevens nodig zijn. Dan wordt daarom gevraagd en wordt daar ook zorgvuldig mee omgegaan. Hospice de liefde maakt geen actief gebruikt van cookies, maar wel van plug-ins van WordPress voor formulieren.

Doel van de verwerking

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door hospice de liefde. Ten eerste voor het versturen van nieuwsbrieven of andere berichten. Deze nieuwsbrieven of berichten kunnen commercieel zijn of niet. Ze zijn in ieder geval gericht op kennisdeling. Voor het versturen van deze berichten hebben we je e-mailadres nodig. Deze wordt verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van hospice de liefde. Natuurlijk kan jij je ook mondeling of via een ander kanaal tekstueel aanmelden.

Ook wanneer je contact opneemt met hospice de liefde worden je gegevens verzameld via het kanaal dat je zelf gebruikt. Als je het doet via het formulier op de website dan vragen we alleen de gegevens die we nodig hebben.

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat wij contact met jou opnemen voor het uitvoeren van hetgeen wij hebben afgesproken.

De website wordt onderhouden door Webalist en wordt gehost door RealHosting. De e-mail wordt gehost via Elaborate. De website verzamelt via WordPress en haar plugins gegevens om de website technisch te verbeteren. Hospice de Liefde heeft daar zelf geen invloed op maar zijn een gevolg van het gebruik van die software. De gegevens zijn in beginsel anoniem en zijn dus niet jouw persoonlijke gegevens.

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief of een contactformulier hebt ingevuld en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je je ten allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van ActiveCampaign. De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign vind je op hun website.

Alle gegevens worden verder alleen verwerkt met jouw toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, of omdat verwerking

noodzakelijk is om jou in contact te brengen met anderen. Daarnaast kan hospice de liefde je persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijk voorschrift.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig voor het uitvoeren van de bedoelde activiteiten. Dit natuurlijk tenzij de hospice de liefde dit moet doen op de grond van de wet.

Wanneer je nieuwsbrieven krijgt dan worden de gegevens bewaard tot jij je uitschrijft. Als het gaat om gegevens die zijn verzameld omdat jij contact hebt opgenomen dan worden deze gegevens maximaal twee jaar bewaard, tenzij het doel anders rechtvaardigt.

Voor een antwoord op de vraag hoe lang derden zoals ActiveCampaign of WordPress de gegevens bewaren verwijzen wij je graag naar hun privacyvoorwaarden.

Persoonsgegevens worden verder alleen gedeeld met personen die betrokken zijn met het uitvoeren van een afspraak of overeenkomst.

Beveiliging

Hospice de liefde neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Feitelijk betekent dit gewoon dat toegang tot software waar gegevens worden verwerkt is beveilig met een persoonlijke toegangscode en dat jouw verbinding met de website van de hospice de liefde beveiligd is met SSL-certificaat.

Wanneer je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op.

Het recht je gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

Je hebt op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als je gegevens niet juist (meer) zijn dan heb je ook het recht om deze gegevens aan (te laten) passen. Wanneer je gebruik wilt maken van de diensten van iemand anders dan heb je recht op overdracht van deze gegevens. Ook heb je het recht om te zeggen dat je niet langer wil dat hospice de liefde je gegevens bewaart. Je kan de eventuele toestemming voor de verwerking door hospice de liefde ook intrekken of bezwaar maken. Je kan bezwaar maken bij ons door een mail te sturen, maar ook bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer je gebruik wil maken van deze rechten kan je contact met ons opnemen onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en het BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Je kunt de privacyverklaring ook hier downloaden[/text]