Word vriend

Meld u aan als Vriend van hospice de liefde
Door de afbeelding van de kaart hiernaast aan te klikken, uit te printen, in te vullen en op te sturen meldt u zich aan als vriend van hospice de liefde. Daarmee ondersteunt u het werk dat wordt gedaan. Dat kan al met een bijdrage van minimaal één euro per maand.

Dankzij uw donaties zijn wij in staat om:

  • Gasten te ontvangen die geen eigen bijdrage kunnen betalen
  • Het hospice en haar tuin te onderhouden
  • Vrijwilligers te trainen
  • Professionals aan te nemen

Stichting hospice de liefde heeft een ANBI-status waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de belasting.

U kunt ons steunen door een periodieke en jaarlijks aftrekbare gift.

De eenmalige gift is aftrekbaar boven een drempel van 1% van het verzamelinkomen, het maximale bedrag dat in aftrek kan worden gebracht bedraagt 10% van het verzamelinkomen.

De periodieke gift in de vorm van een toezegging voor een jaarlijkse gift over een periode van minimaal 5 jaar is jaarlijks voor het gehele bedrag aftrekbaar. Dit moet wel vooraf worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen u en Stichting hospice de liefde. 

De desbetreffende overeenkomst kunt u hier vinden.

Zodra het formulier volledig door u is ingevuld kunt het per e-mail sturen aan info@hospicedeliefde.nl.  Wij zullen daarna het formulier verder invullen, ondertekenen en aan u retourneren op het e-mailadres waarvan wij het formulier hebben ontvangen.