Missie en Visie

Met dank aan fotograaf Marieke Odekerken

Het is onze missie om vanuit een gemeenschap van mensen ongeneeslijk zieke mensen op te vangen in de laatste fase van hun leven.

Ons denken en handelen bij het begeleiden van stervenden is ontstaan vanuit boeddhistische inspiratie.

De leidende principes binnen deze visie zijn: aandacht, openheid en liefde