Vacatures vrijwilligers

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende uitdagingen.  Hieronder kan je enkele vormen van vrijwilligerswerk vinden. Mocht je van mening zijn dat wij iets vergeten zijn wat jij graag voor ons zou willen doen. Laat het ons weten!

Vrijwilligers voor de ondersteuning van onze de gasten

Natuurlijk zijn er vooral veel vrijwilligers nodig die straks de directe ondersteuning willen geven aan onze gasten.

Werkgroepen

Daarnaast zijn de volgende werkgroepen nu actief of worden dat op korte termijn:

Werkgroep Buurt

Deze werkgroep wil omwonenden, organisaties, bedrijven en winkeliers uit de directe omgeving van het Hospice zoveel mogelijk betrekken bij ons Hospice. Ze gaan zorgen voor bekendheid in de wijk en zijn op zoek naar o.a. sponsoren en vrijwilligers.

Werkgroep Evenementen

Wij willen de komende tijd activiteiten organiseren om het Hospice op de kaart te zetten en de nodige bekendheid te geven. Denk daarbij aan open dagen, informatieavonden, deskundigheidsbijeenkomsten, themamiddagen of avonden, etc. Ook dat vraagt om de nodige mensen. Hoe groter de groep hoe groter de kans op aanwezigheid van voldoende mensen om dit allemaal voor elkaar te krijgen. 

 Werkgroep Communicatie/PR

Een groepje vrijwilligers (Paula Schenk (PR), Melané Fahner (Digitale media), Ron Scheerder (IT en website) en Jancees Brinkers) is inmiddels begonnen met het nader uitwerken van een communicatieplan. Onderdelen in dit plan zijn de communicatiekanalen: website, de sociale media (Twitter, Facebook) en de wijze waarop wij gaan communiceren. De communicatiekanalen zijn aan een update toe en ook daar wordt momenteel hard aan gewerkt, zodat wij gasten, vrijwilligers en zorggevers een eenvoudige manier bieden om ons reilen en zeilen te volgen. Wij horen het graag als jullie bepaalde items missen in onze communicatie. Met zijn allen kunnen wij er dan voor zorgen dat je te horen krijgt waar je interesse in hebt.

Werkgroep Tuin

Om het Hospice ligt een prachtige tuin die we zelf in onderhoud hebben. Onder de bezielende leiding van een ervaren vrijwilliger gaat een enthousiaste club mensen binnenkort aan de slag met het onderhoud en een plan om de tuin nog mooier te maken. Eind juni is er een eerste bijeenkomst dus meld je aan als je mee wilt doen.

Werkgroep Inrichting

Na de oplevering door de aannemer komt er een fase om het Hospice ook daadwerkelijk tot een warm en aantrekkelijke huiskamer te maken met appartementen voor onze gasten. Ook hiervoor is een groep mensen actief. Aan de hand van een door kunstenaars ontwikkeld inrichtingsplan zijn we nu druk met het aanvragen en beoordelen van offertes, bezoek van winkels etc.

Werkgroep Zorg

Om een goede en warme omgeving te kunnen bieden is het erg belangrijk heel goed te bespreken en te regelen hoe wij de mensen in ons Hospice een thuis kunnen bieden in hun laatste levensfase. Samen met hun mantelzorgers willen we dat optimaal verzorgen. Deze werkgroep kijkt naar alle aspecten hiervan.

Werkgroep Vrijwilligers

In deze groep wordt nagedacht en gewerkt aan hoe we het beste vrijwilligers kunnen werven, hoe we ze goed op hun activiteiten kunnen voorbereiden en in de toekomst ondersteunen.

Werkgroep Leergang

Al lange tijd worden door Hospice de Liefde vrijwilligers opgeleid om een ondersteunende rol te kunnen spelen in de laatste fase van het leven van mensen. Ze doen dit op basis van een boeddhistische inspiratie. Alle vrijwilligers die onze gasten ondersteunen nemen aan deze training deel. De werkgroep houdt zich bezig met de verzorging en het opzetten van de trainingen.

Werkgroep Administratieve ondersteuning

Het hospice zoekt mensen die goed zijn in administratieve ondersteuning in de vorm van het bijhouden van fondsen, nieuwe vrijwilligers, lijsten voor nieuwsbrieven, etc.

Aanmelden als vrijwilliger