Bestuur Vrienden van Hospice de Liefde

Binnen het hospice kan iedereen worden aangesproken op zaken die je graag met ons wilt delen. Wanneer je iemand wil spreken over de dagelijkse gang van zaken dan kan je altijd contact opnemen met: 

[Coördinator 1]

[Coördinator 2]

Per mail zijn zij altijd te bereiken via: coordinator@hospicedeliefde.nl