Stichting Vrienden van hospice de liefde

Stichting Vrienden van het hospice de liefde is in 2007 opgericht. Het bestuur kent geen financiële beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting.

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

    Cok van Bergen Henegouw
    Bestuurslid