Boerderij de Kapelburg

Boerderij De Kapelburg is een Rijksmonument dat door de Stichting Volkskracht Historische Monumenten beschikbaar is gesteld aan Hospicede Liefde. De schitterende boerderij met een riet gedekt dak stamt uit 1717. Na een interne verbouwing en nieuwbouw zal Hospice de Liefde uit zes kamers, gemeenschappelijke ruimten, logeerkamers en een keuken bestaan.

Geschiedenis locatie

Het plangebied maakte in de Late Middeleeuwen deel uit van de Riederwaard, een rondom bedijkt gebied, dat centraal gelegen was op het eiland IJsselmonde. In 1373 gaat de Riederwaard door overstromingen ten onder, waarna het gebied in fasen wordt herbedijkt. Op het raakpunt van drie vanaf deze tijd gevormde polders (de Polder van Charlois, de Smeetslandpolder en de Binnenlandpolder) bevindt zich een boerderij op een deels verhoogde plek met de naam ‘De Kapel’. Er zijn aanwijzingen dat onder of in directe omgeving van deze boerderij in de Late Middeleeuwen een kapel heeft gelegen.

In het plangebied zijn sporen uit de prehistorie, Romeinse tijd en Late Middeleeuwen A (1000-1250) en B (1250-1500) te verwachten. Kansrijk voor prehistorische bewoningssporen is de in het zuidoosten van het plangebied aanwezige donk. Uit recente boringen is gebleken dat deze donk zich bevindt op een diepte van meer dan 5 meter beneden maaiveld.

Ondieper gelegen bewoningssporen uit de 15e eeuw en later kunnen vooral op en langs de dijken van de Polder van Charlois voorkomen. Op andere locaties zijn resten uit deze periode veelal aangetast door moderne bebouwing.