Giften

Volledigheidshalve noemen wij de mogelijkheid van een éénmalige gift dan wel een periodieke gift. Stichting Hospice de Liefde is een ANBI stichting.  Hierdoor mag u uw gift aftrekken bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

  • De eenmalige gift is aftrekbaar boven een drempel van 1% van het verzamelinkomen, het maximale bedrag dat in aftrek kan worden gebracht bedraagt 10% van het verzamelinkomen.
  • De periodieke gift in de vorm van een toezegging voor een jaarlijkse gift over een periode van minimaal 5 jaar is jaarlijks voor het gehele bedrag aftrekbaar. Dit moet wel vooraf worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen u en Stichting Hospice de Liefde. U kunt de desbetreffende overeenkomst hier vinden.

Zodra het formulier volledig door u is ingevuld kunt het per e-mail sturen aan info[at]hospicedeliefde.nl.  Wij zullen daarna het formulier verder invullen, ondertekenen en aan u retourneren op het e-mailadres waarvan wij het formulier hebben ontvangen.

U kunt uw éénmalige dan wel uw periodieke gift(en) over maken op bankrekeningnummer IBAN NL 90 RABO 0325 6575 05, t.n.v. ‘Stichting hospice de liefde’ o.v.v. van (éénmalige / periodieke) gift.

Onze penningmeester Cok van Bergen Henegouw geeft u desgewenst meer informatie. Stuur een e-mail aan info[at]hospicedeliefde.nl o.v.v. vragen giften.