Financiën

[vc_row bg_type=”” dima_canvas_style=”” translate_x=”0″ dima_z_index=”0″ animate_item=”” delay_duration=”” delay_offset=”” id=”” class=”” css=”.vc_custom_1524746762247{padding-top: 0px !important;}” border_color=”” tutorials=””][vc_column bg_type=”” dima_canvas_style=”” min_height=”” translate_x=”0″ dima_z_index=”0″ delay=”” delay_duration=”” delay_offset=”” width=”1/1″][text delay=”” delay_duration=”” delay_offset=”” id=”” class=””]

Stichting Vrienden van het Hospice De Liefde
Balans
JAAR
2016 2015 2014 2013 2012
Activa
Liquide middelen
rekeningcourant € 324 € 74 € 633 € 2.323 € 5.702
spaargelden € 0 € 1.900 € 2.920 € 5.385 € 8.197
Nog te ontvangen bedragen € 1 € 4 € 9 € 36 € 0
€ 325 € 1.978 € 3.562 € 7.744 € 13.899
Passiva
Vermogen van de Stichting
reservering € 0 € 0 € 0 € 5.000 € 5.000
reserves € 301 € 1.204 € 2.477 € 959 € 3.291
Kort lopende schulden € 24 € 774 € 1.085 € 1.785 € 5.608
€ 325 € 1.978 € 3.562 € 7.744 € 13.899
Winst en Verliesrekening
JAAR
2016 2015 2014 2013 2012
Baten
Subsidies € 3.558 € 13.375
Donaties € 3.470 € 3.669 € 2.140 € 520
Reservering Trainingen € 5.000
Rente € 0 € 4 € 9 € 224 € 331
Totaal Baten € 0 € 3.474 € 3.678 € 10.922 € 14.226
Lasten
Administratieve kosten € 97 € 77 € 165 € 944 € 554
Coördinatie activiteiten € 0 € 29
Coördinatie huisvesting € 271 € 286
Inzet vrijwilligers € 702 € 1.584 € 5.362
Kantoor- en portokosten € 294 € 96 € 433 € 1.432 € 1.121
Overige bestuurskosten € 422 € 583 € 1.278 € 522 € 1.752
Overige kosten voorber. huisvesting € 101 € 0
PR & communicatie € 89 € 640 € 587 € 968 € 2.736
Reiskosten coördinator € 0 € 537 € 510 € 579 € 368
Trainingen & bijscholing € 0 € 2.516 € 2.384 € 5.334 € 10.725
Vergaderkosten coördinator € 0 € 298 € 661 € 545 € 273
Vergoeding coördinatie € 974 € 4.361
Verschillenrekening € 1
Totaal Lasten € 903 € 4.747 € 6.720 € 13.254 € 27.567
Resultaat -€ 903 -€ 1.273 -€ 3.042 -€ 2.332 -€ 13.341

[/text][/vc_column][/vc_row]