Beleidsstukken

[vc_row bg_type=”” dima_canvas_style=”” translate_x=”0″ dima_z_index=”0″ animate_item=”” delay_duration=”” delay_offset=”” id=”” class=”” css=”.vc_custom_1524746389182{padding-top: 0px !important;}” border_color=”” tutorials=””][vc_column bg_type=”” dima_canvas_style=”” min_height=”” translate_x=”0″ dima_z_index=”0″ delay=”” delay_duration=”” delay_offset=”” width=”1/1″][custom_heading delay=”” delay_duration=”” delay_offset=”” id=”” class=”” style=””]

Activiteitenverslag Vriendenstichting 2016

[/custom_heading][text delay=”” delay_duration=”” delay_offset=”” id=”” class=””]In 2016 bestond het bestuur van de Stichting Vrienden van het hospice de liefde uit: Ernst Kleisterlee (secretaris), Wouter Groot ( penningmeester), Maarten Oostenbrink en Nico Pulskens (algemeen bestuursleden). Zij vergaderden maandelijks, het voorzitterschap van de vergaderingen werd door hen om beurten bekleed. Hun activiteiten in dit jaar waren op drie doelen gericht:

(1) het vinden van een geschikt pand voor een in 2017 in Rotterdam te stichten hospice de liefde,

(2) het vinden van extra bestuursleden met bestuurservaring in de zorg en dito in financiën, nodig om een professioneel hospice te kunnen besturen

(3) het voorbereiden van geldwerving, nodig om een eenmaal verworven of gehuurd pand verantwoord te kunnen inrichten en exploiteren als hospice.

 

Daartoe zijn de volgende acties ondernomen:

 

(1) locatie en uitstraling bepalen. Het bestuur heeft zich, via gesprekken met deskundigen en bezoeken op locatie, geïnformeerd over de gewenste locatie voor het hospice en over de eisen die naar zijn mening aan de ‘uitstraling’ van gebouw en inrichting gesteld moeten worden. Dat heeft geleid tot aanscherping van het bestaande PvE, en daarmee ook tot meer duidelijkheid over plaats en vormgeving van een pand voor het toekomstige hospice. Dat heeft geleid tot een selectie, eind 2016, van twee mogelijke panden, 1 in Overschie en 1 in Rotterdam-Zuid. Met de eigenaren zijn verkennende gesprekken begonnen.

 

(2) extra bestuursleden gezocht. Het bestuur heeft in het eigen netwerk de vraag uitgezet naar 1 of 2 extra bestuursleden. In de tweede helft van 2016 is het in contact gekomen met twee geschikte kandidaten, een met bestuurservaring in de zorgwereld, en een met ervaring als bestuurder in de accountancy. We zetten de gesprekken voort, en hopen dat deze in 2017 tot benoeming zullen leiden.

 

(3) geldwerving. Begonnen is met een update van geschikte fondsen, het zoeken van enkele vrijwilligers voor een geldwerfgroep en het zoeken naar geschikte software om een en ander te ondersteunen. Besloten is om te wachten met het doen van concrete aanvragen, tot er meer duidelijkheid is over het pand waar het hospice gevestigd gaat worden. Die duidelijkheid zal naar verwachting in de loop van 2017 ontstaan.

 

Voornemens 2017

 

  1. Duidelijkheid over huisvesting verkrijgen. 2017 moet het jaar worden waarin we duidelijkheid krijgen over de beschikbaarheid van en de condities voor een van de twee panden die we eind 2016 op het oog hadden. Zo mogelijk dienen we daar een knoop over door te hakken en duidelijke afspraken te maken met de verhuurder. Alle andere activiteiten zijn daaraan toeleverend.

 

  1. Bestuursuitbreiding realiseren. De samenstelling van ons bestuur moet zodanig zijn, dat een potentiële verhuurder daarin ideele, maar ook zakelijke expertise herkent. Om dit laatste aspect nog beter te borgen hopen we in 2017 het bestuur uit te breiden met een lid met bestuurlijke ervaring in de zorg, en een lid met bestuurlijke ervaring in de accountancy.

 

  1. Fondswerving starten. Zodra er duidelijkheid is over de locatie, dient de geldwerving te starten. Er is geld nodig voor (1) opstartactiviteiten (zoals publiciteit, website, aankoop software), (2) inrichting van het hospice en (3) exploitatietekort over de eerste twee jaar (pas na twee jaar wordt rijkssubsidie ontvangen).

 

  1. Leergang ’10’ starten. De beschikbaarheid van vrijwilligers is essentieel voor ieder hospice. Sinds 2010 zijn 100 vrijwillige stervensbegeleiders getraind, steeds in groepen van 10-15 personen in een leergang van zes dagen. Uitgaande van een gemiddeld verloop van ca 30%/jaar, dienen we vanaf de start van het feitelijk hospice per jaar minimaal 30 vrijwilligers te trainen. In 2017 zullen we leergang ’10’ aanbieden, bedoeld voor 10-15 personen.

[/text][/vc_column][/vc_row]