Beleidsstukken

[vc_row bg_type=”” dima_canvas_style=”” translate_x=”0″ dima_z_index=”0″ animate_item=”” delay_duration=”” delay_offset=”” id=”” class=”” css=”.vc_custom_1524746673223{padding-top: 0px !important;}” border_color=”” tutorials=””][vc_column bg_type=”” dima_canvas_style=”” min_height=”” translate_x=”0″ dima_z_index=”0″ delay=”” delay_duration=”” delay_offset=”” width=”1/1″][custom_heading level=”h2″ delay=”” delay_duration=”” delay_offset=”” id=”” class=”” style=””]Inleiding[/custom_heading][text delay=”” delay_duration=”” delay_offset=”” id=”” class=””]Op 29 november 2017 is op initiatief van de Stichting Vrienden van het Hospice de Liefde

de  Stichting Hospice de Liefde opgericht. Deze nieuwe Stichting heeft als primaire doel het hospice in De Kapelburg te Rotterdam te realiseren en te beheren.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit

 • Guido Blom , voorzitter
 • Ernst Kleisterlee
 • Rob Baljon
 • Jos van Huut, penningmeester.

 

Beleidsplan Stichting Hospice de Liefde.

 

 1. Missie.

Het lijden van stervenden verzachten door hen verblijf in een hospice op boeddhistische inspiratie aan te bieden.

 

 1. Strategie

Het stichten van een ‘bijna-thuis-huis’ voor zes gasten in Rotterdam. Om dit te bereiken is een Stichting opgericht. Het bestuur van de Stichting bestaat uit 4 personen met onderscheidende ervaringen. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

 

 1. Werving en besteden van gelden

De baten van de Stichting bestaan uit subsidies van instellingen en donaties van particulieren alsmede bijdragen van zorgverzekeraars en andere instellingen in de gezondheidszorg.

 

De bestedingen betreffen uitgaven die verband houden met het beheren van het hospice de Liefde in de Kapelburg. De voortdurende aandacht voor de gasten en hun familie zal worden gegeven door vrijwilligers onder begeleiding van aan te stellen coördinatoren. Daarnaast zullen professionals uit de reguliere gezondheidszorg zorg verlenen.

 

Een eventueel batig saldo dat resteert na ontbinding van de Stichting valt toe aan Stichting Vrienden van het Hospice de Liefde ( ANBI instelling) of wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

 

 1. Beleidsdoelen voor 2018

4.1. Het openen van een hospice aan de Kapelburg 298 in Rotterdam.

4.2. Het aldaar waarborgen van goede zorg voor stervenden vanaf 1 oktober 2018

 

 1. Te ondernemen activiteiten

 

5.1. Verbouwing en inrichting afronden.

Doel: per 1 oktober de deuren openen voor de eerste gasten na grondige verbouwing van de eeuwenoude boerderij en nieuwbouw van zes appartementen in een gebouw op het erf.

Activiteiten: bouwteam begeleiden, inventaris aanschaffen.

 

5.2. Coördinatoren aanstellen, de eerste per 1 mei.

Doel: coördinatie van de realisatie van de beleidsdoelstellingen, 0,5 fpl per 1 mei, uit te bouwen naar 1,5 fpl per 1 oktober

 

5.3. Vrijwilligers activeren/zoeken.

Doel: per 1 oktober 50 vrijwilligers beschikbaar, uit te bouwen naar 100 in 2019

 

Activiteit: publiciteit onder eerder opgeleide vrijwilligers, onder boeddhistische sangha’s in de regio en het land, en onder potentiële lokale vrijwilligers

 

 1. 4. Fondswerving voortzetten.

Doel: afronden van fondsenwerving voor inrichting en inventaris, resterend bedrag ca €50.000, en werving voor exploitatiekosten ca € 100.000

Activiteiten: publiciteit o.a. via sociale media en lokale activiteiten, uitgifte obligaties, gericht aanschrijven van fondsen en particulieren

 

5.5. Leergangen 11 en 12

Doel: 30 vrijwilligers opleiden in 2018.

Activiteiten: voortzetting van het programma dat in de afgelopen 8 jaar door meer dan 100 vrijwilligers met succes is gevolgd

 

5.6. Event “nabijheid in de zorg”

Doel: bekendheid geven aan de komst van het hospice en zijn werkwijzen.

 

Activiteit: congres voor ongeveer 200 deelnemers voor de zomervakantie

 

5.7. Zorgconcept verder ontwikkelen

Doel: goede zorg waarborgen voor de gasten vanaf 1 oktober 2018.

 

Activiteiten: werkende weg verder ontwikkelen wat de implicaties van de boeddhistische achtergrond van het hospice zijn voor het zorgaanbod en de bedrijfsvoering

 

5.8. Lokaal en regionaal netwerk ontwikkelen met de bestaande professionele (palliatieve en terminale) zorg.

Doel: bekendheid, kwalitatieve borging een aanbod van/voor het hospice verzekeren.

 

Activiteiten: contact leggen met eerste lijn gezondheidszorg en andere maatschappelijke organisaties en opzetten van een buurtgroep.

 

5.9. Overige Publiciteit.

Doel : Verdere bekendheid geven aan de komst van het hospice.

 

Activiteiten: gasten, vrijwilligers en fondsen werven door:

 • 6 Nieuwsbrieven in 2018
 • Onderhoud van de FB-pagina, de website en het Twitter-account
 • Persberichten voor de lokale media

 

5.10 Administratieve organisatie ontwikkelen.

Doel: een verantwoorde financiële en administratieve bedrijfsvoering waarborgen.

 

Activiteiten: opzetten administratieve organisatie die aan wet en regelgeving voldoet en informatie verschaft voor een goede bedrijfsvoering. Contracteren van een gespecialiseerd administratiekantoor.

 

 

Januari 2018, EK/JvH[/text][/vc_column][/vc_row]