Richtlijn COVID-19 en andere besmettingen

In Hospice de Liefde kiezen we voor één werkwijze als gasten besmet zijn met een bacterie of virus die besmettelijk* zijn. Voorop hierin staat de veiligheid van iedereen die in het hospice verblijft, werkt of op bezoek komt. De richtlijn zal indien nodig verder aangevuld worden met nieuwe suggesties vanuit de vrijwilligers, gasten, naasten en de thuiszorg.

  • Er zijn verschillende bacteriën en virussen die gasten bij zich kunnen hebben. Niet alle bacteriën en virussen zijn besmettelijk voor anderen en als ze besmettelijk zijn is de wijze van besmetting verschillend.
  • De coördinator geeft aan wanneer deze richtlijn in werking treedt.

Voorafgaand aan opname van een gast

Tijdens het kennismaking/intakegesprek met een mogelijk nieuwe gast wordt gevraagd of er kort daarvoor contact is geweest (gedurende 15 minuten, minder dan 1.5 meter) met iemand die positief is getest op COVID-19. Mocht dit het geval zijn dan moet er voorafgaand aan de opname een COVID-test worden gedaan. Wanneer deze test positief is kan er helaas geen opname plaatsvinden en zal verwezen worden naar bijvoorbeeld een speciaal COVID-zorghotel.

Zorg voor een gast die besmet is

Wanneer een gast positief test voor een bacterie of virus wordt in overleg met coördinator, huisarts en thuiszorg bepaalt of de betreffende gast in isolatie gaat. Op het moment dat die gast in isolatie gaat, wordt de zorg volledig overgenomen door de thuiszorg. De thuiszorg heeft de beschermende middelen en de kennis om op juiste wijze hiermee om te gaan en verdere besmetting te voorkomen.

In geval van Corona/COVID-19 gelden aanvullende maatregelen gezien de impact.

Bij COVID-19 positieve gasten wordt getracht de zorg voor hen zoveel mogelijk af te schermen in verband met de zorg van de andere gasten en de veiligheid van de vrijwilligers, zorgprofessionals en bezoekers. 

Bezoek

Het bezoek mag komen in overleg met de thuiszorg. De thuiszorg draagt zorg voor de juiste beschermingsmiddelen voor het bezoek en begeleid het bezoek. Na afloop van het bezoek verlaat de bezoeker direct het hospice via de tuindeur in de gang.

Verder gelden de actuele algemeneCOVID-19 maatregelen van het RIVM 

  • Bezoekers dragen bij binnenkomst en verlaten van het hospice een mondmasker.
  • Bij binnenkomst wassen en desinfecteren de bezoekers hun handen.
  • Iedere bezoeker registreert bij binnenkomst naam, tijd en contactgegevens.
  • Maximaal 2 bezoekers per gast op de kamer van de gast.
  • Bezoek gaat direct naar de betreffende gastenkamer en blijft op de kamer.
  • Het dragen van een mondmasker op de gastenkamer is niet verplicht.
  • De bezoeker verlaat het hospice via de tuindeur in de gang.

Voor iedereen die in het hospice verblijft, werkt of op bezoek is geldt: Neem bij twijfel contact op met de coördinator van de dag.