Leergang ‘Leven met ouderdom, ziekte en dood’

Hospice de Liefde biedt voor iedereen die interesse heeft in stervensbegeleiding de Leergang ‘Leven met ouderdom, ziekte en dood’ aan. 

Over de leergang

Vroeg of laat kom je in aanraking met vergankelijkheid. Je ziet geliefden ernstig ziek worden of sterven, of krijgt zelf je einde in zicht. Dan wil je delen met anderen, en leren wat je kunt doen en zijn. Die gelegenheid krijg je in de leergangen van hospice de liefde.

We kijken tijdens de leergang naar onze angst voor ouderdom, ziekte en dood. We ontdekken dat we alles ‘in huis’ hebben om daarmee vriendelijk en dapper om te gaan. We laten ons er niet langer door uit het lood slaan. En we zien dat we die ervaring van nature willen delen met anderen. We doen vervolgens vaardigheden op om als vrijwilliger te kunnen gaan werken bij zieken thuis, in een palliatieve afdeling of hospice.

Ervaringsgericht werken

We werken in de leergangen met mindfulness en stilte. We besteden veel aandacht aan je persoonlijke ervaringen herinneringen aan ‘ouderdom, ziekte en dood’. We delen onze ervaringen in respect, en zetten onze dialogen daarover in het teken van ‘spreken en luisteren vanuit het hart’.

Ook werken we met visualisaties, lichaamswerk en rollenspellen. We werken steeds met groepen tot ongeveer 12 mensen, en stellen de data van onze bijeenkomsten zoveel mogelijk in onderling overleg vast.

Wat vorige deelnemers over onze leergang zeiden

Wat geweldig om eindelijk over gevoelens te kunnen praten, die ik zelfs met mijn eigen partner of familie niet deel

Ik heb me er gelijkwaardig en gezien gevoeld

Zoals we in de leergang met elkaar omgingen, zo wil ik ook met zieken en stervenden in het hospice omgaan

Ik durf nu als vrijwilliger met veel meer vertrouwen de stap naar de palliatieve afdeling te zetten

Wat mooi dat vrijwilligers met ervaring zoveel inbreng in de leergang hebben

Ik ben er vriendelijker voor mezelf en voor anderen door geworden