Stichting ‘Vrienden van Hospice de Liefde’

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice de Liefde zet zich in om uiteenlopende activiteiten te organiseren in het kader van fondswerving die de financiële positie van het hospice versterken.

ANBI status

Stichting Hospice de liefde heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de stichting zich inzet voor een algemeen, maatschappelijk doel. Daarom hoeft de stichting geen belasting te betalen over ontvangen giften en nalatenschappen. Alles wat de stichting ontvangt, komt ten goede aan de zorg voor mensen in ons hospice .