Hoe regel ik een opname?

  • U kunt uw aanmelding voor opname zelf regelen of een naaste vragen dit voor u te doen. Uw huisarts, een medewerker van het ziekenhuis of de zorginstelling waar u bent opgenomen, kan de indicatie die hiervoor nodig is voor u verzorgen. Na overleg met de huisarts bepalen een van de coördinatoren van ons hospice en de wijkverpleegkundige van Laurens Thuiszorg of plaatsing mogelijk is.
  • Bent u daartoe nog in staat, dan is het altijd mogelijk eerst een oriënterend bezoek te brengen aan ons hospice.

Opname in het hospice

We streven ernaar u zo snel mogelijk op te nemen in ons hospice. Wanneer er toch een wachtlijst is, zoeken we samen met u naar de beste oplossing. Wanneer er een kamer vrij is, heeft u een opnamegesprek met een van onze coördinatoren en een van onze wijkverpleegkundigen. Daarbij mogen ook uw naaste(n) aanwezig zijn. Samen bepalen we wat er nodig is om u zo goed mogelijk te ondersteunen.

Kosten en eigen bijdrage

De kosten voor de zorg van de huisarts en de verpleegkundigen in het hospice worden betaald door uw zorgverzekeraar vanuit uw basisverzekering. Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage van € 40,00 per dag voor uw verblijf in ons hospice. Dit zijn onder andere kosten voor schoonmaak, onderhoud en maaltijden. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u die kosten kunt declareren.