Vrijwilliger in hospice de liefde

Als vrijwilliger bij hospice de liefde ben je open en warm aanwezig voor onze gasten. Hospice de liefde is opgezet vanuit de filosofie dat stervenden nu het pad gaan dat wijzelf ook eens zullen gaan. Door hen nu met aandacht, openheid en liefde te omringen helpen wij hun lijden te verzachten. Daarmee zetten wij de toon in het hospice. Je helpt de gast om afscheid te nemen op de unieke manier die bij hem of haar past, en helpt zo zijn of haar lijden te verzachten. Als vrijwilliger help je in kleine en grote dingen, soms door aandachtig aanwezig te zijn maar niets te doen, soms door koffie of thee te brengen, een praatje te maken of gasten te helpen bij hun algemene dagelijkse levenshandelingen. Ook aandacht en warmte voor verwanten en vrienden hoort bij het streven om het de gast zo aangenaam mogelijk te maken.

Onze kernwaarden van aandacht, openheid en liefde vragen van ons voortdurend oefening. Daarom leidt Hospice de Liefde al haar vrijwilligers op voordat zij aan de slag gaan in het hospice en onderhouden we in het hospice ook onderling een op sfeer die gebaseerd is op aandacht, openheid en warmte. Die sfeer maakt het mogelijk mededogen als bron van ons handelen te herkennen en uit te bouwen.

Introductiecursus

Voordat je als vrijwilliger begint volg je de Leergang en krijg je een introductiecursus van onder leiding van onze coördinatoren voor alle praktische zaken op het hospice. Wij helpen je verder op weg door je op aanvullende cursussen te wijzen. De Leergang is in beginsel een verplicht onderdeel van onze opleiding tot vrijwilliger. Alleen voor vrijwilligers die niet direct met onze gasten in aanraking komen, zoals ICT kan een uitzondering worden gemaakt. 

Inzet van minimaal 1 dagdeel per week

Van onze vrijwilligers die onze gasten aan het bed begeleiden (verzorging) verwachten wij een inzet van minimaal 1 dagdeel per week (4 uur) en hebben zelf een voorkeur voor 2 dagdelen. Voor andere activiteiten zoals tuin, communicatie of ICT zijn minder uren ook mogelijk.   

Na de introductiecursus ontvang je van de coördinator inloggegevens, die je toegang geven tot onze systemen waarbij je ook kan aangeven wanneer en waarvoor je beschikbaar bent. 

Wat biedt het hospice jou?

Voor je liefdevolle vriendelijkheid bieden wij jou een leuke gemeenschap, bijscholingsmogelijkheden, en een goede begeleiding, allerlei mogelijkheden tot bezinning en intervisie. 

Wanneer je belangstelling hebt om als vrijwilliger mee te helpen, meld je dan hier aan. Heb je nog vragen neem dan contact met ons op.