Opening hospice de liefde

Opening hospice de liefde


Op zaterdag 29 februari 2020 opent hospice de liefde officieel haar deuren. Met het bereiken van die mijlpaal wordt een door veel vrijwilligers, fondsen en donateurs gesteund initiatief werkelijkheid.

Het verhaal van hospice de liefde begint

Het verhaal van hospice de liefde begint bij de ervaring van initiatiefnemer Ernst Kleisterlee. Bij het overlijden van zijn jongste broer heeft hij met eigen ogen gezien hoe belangrijk het is om stervenden met aandacht, openheid en liefde tegemoet te treden. Daarom verzamelt Ernst mensen om zich heen, gaat op onderzoek uit en ontwikkelt samen met medestanders een training voor professionals en vrijwilligers die werken met stervenden.

De trainingen slaan aan en het idee ontstaat om een eigen hospice op te zetten, gebaseerd op principes uit het Boeddhisme.

Daartoe wordt in 2007 ‘Stichting Vrienden van hospice de liefde’ opgericht en in 2017, tien jaar later, Stichting Hospice de liefde.

Hospice de liefde is werkelijkheid geworden

In de loop der jaren zijn honderden mensen voor een kortere of langere periode bij de realisatie van het hospice betrokken geweest. Met liefde hebben zij hun talent, kennis, ervaring en tijd ingezet. Het zat niet altijd mee, maar zaterdag 29 februari 2020, opent hospice de liefde aan de Kapelburg 298 in Rotterdam Zuidwijk, officieel haar deuren. Vanaf 2 maart kan Hospice de liefde voor mensen in hun laatste levensfase een plek zijn die aanvoelt als thuis, waar alle zorg en aandacht is voor hen en hun naasten. Iedereen is welkom, ongeacht levensovertuiging, culturele achtergrond of leeftijd.