Met dank aan

Ons hospice was niet mogelijk geweest zonder de donatie van de volgende gulle gevers: 

 • Stichting Bevordering van Volkskracht
 • Stichting Roparun
 • St. Het Heilige Geesthuis
 • Gravin van Bijlandt Stichting
 • Van Leeuwen Van Lignac Stichting
 • Stichting Elise Mathilde Fonds
 • Stichting VSBfonds
 • Ludvig Svensson
 • Advitam
 • DeltaPort donatiefonds
 • Foodmate
 • A&M Recycling
 • Maasmond
 • Globols
 • AH Zuidwijk
 • Plus Both
 • Keukenkampioen
 • Hoogenboezem
 • BCSgroep

Naast bovengenoemde organisatie hebben we giften in geld of natura ontvangen van, bedrijven, fondsen en particulieren die er de voorkeur aangeven niet met name genoemd te willen worden. Ook deze goede gevers danken wij voor hun bijdragen.