Met dank aan

Ons hospice was niet mogelijk geweest zonder de donatie van de volgende gulle gevers: 

  • Stichting bevordering van Volkskracht
  • Roparun
  • St Heilige Geesthuis
  • Gravin van Bijlandt Stichting
  • Van Leeuwen Lignac
  • Elise Mathilde
  • VSB Fonds
  • Allerzorg
  • Ludvig Svenson

Naast bovengenoemde organisatie hebben we giften ontvangen van fondsen en particulieren die er de voorkeur aangeven niet met name genoemd te willen worden. Ook deze goede gevers danken wij voor hun bijdragen.