Steun ons

Uw steun is nodig!

Naast vrijwilligers zijn wij net als ieder ‘bijna-thuis-hospice’ in Nederland afhankelijk van uw donaties. 

Dankzij uw donaties zijn wij in staat om:

  • De stervende in rust naar zijn laatste bestemming te mogen begeleiden
  • Gasten te ontvangen die geen eigen bijdrage kunnen betalen
  • het hospice en haar tuin te onderhouden
  • vrijwilligers te trainen
  • professionals aan te nemen
  • activiteiten rondom sterven te organiseren

Kortom, je maakt het met een donatie mogelijk om een stervende en zijn naaste in aandacht, openheid en liefde elkaar nogmaals te laten ontmoeten.

Stichting Hospice de Liefde heeft een ANBI-status waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Je kan ons steunen door een  periodieke en jaarlijks aftrekbare gift.

  • De eenmalige gift is aftrekbaar boven een drempel van 1% van het verzamelinkomen, het maximale bedrag dat in aftrek kan worden gebracht bedraagt 10% van het verzamelinkomen.
  • De periodieke gift in de vorm van een toezegging voor een jaarlijkse gift over een periode van minimaal 5 jaar is jaarlijks voor het gehele bedrag aftrekbaar. Dit moet wel vooraf worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen u en Stichting Hospice de Liefde. U kunt de desbetreffende overeenkomst hier vinden.

Zodra het formulier volledig door u is ingevuld kunt het per e-mail sturen aan info@hospicedeliefde.nl.  Wij zullen daarna het formulier verder invullen, ondertekenen en aan u retourneren op het e-mailadres waarvan wij het formulier hebben ontvangen.

U kunt uw éénmalige dan wel uw periodieke gift(en) over maken op bankrekeningnummer IBAN NL 90 RABO 0325 6575 05, t.n.v. ‘Stichting hospice de liefde’ o.v.v. van (éénmalige / periodieke) gift.

 

Voor bedrijven

Verschillende organisaties en bedrijven bieden ons al jaren ondersteuning door middel van hun visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dankzij hun hulp kunnen wij onze hulp blijven aanbieden. De serviceclubs zoals Rotary en Lions organiseren fondsenwervende acties, inzet van mensen en middelen of leuke activiteiten zoals een luxe high tea voor onze gasten.

U kunt zelf of met uw bedrijf een maatschappelijke bijdrage leveren door ons te steunen. Heeft u een goed idee of wilt u met ons nadenken over hoe u ons kunt ondersteunen? Neem dan contact op met onze voorzitter Edith Weijen.

Meer informatie?

Onze penningmeester Cok van Bergen Henegouw geeft u desgewenst meer informatie. Stuur een e-mail aan info@hospicedeliefde.nl o.v.v. vragen giften.