Steun ons

Uw steun is nodig! 

Een hospice in Nederland is, naast de inzet van veel vrijwilligers, altijd afhankelijk van donaties. Hospice de liefde dus ook!  Daarom doen we een beroep op u.
Door u via de afbeelding hiernaast aan  te melden als vriend van hospice de liefde ondersteunt u het werk dat wordt gedaan. Dat kan al met een bijdrage van minimaal één euro per maand.

Dankzij uw donaties zijn wij in staat om:

  • Gasten te ontvangen die geen eigen bijdrage kunnen betalen
  • Het hospice en haar tuin te onderhouden
  • Vrijwilligers te trainen
  • Professionals aan te nemen

Stichting hospice de liefde heeft een ANBI-status waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de belasting.

U kunt ons steunen door een periodieke en jaarlijks aftrekbare gift.

De eenmalige gift is aftrekbaar boven een drempel van 1% van het verzamelinkomen, het maximale bedrag dat in aftrek kan worden gebracht bedraagt 10% van het verzamelinkomen.

De periodieke gift in de vorm van een toezegging voor een jaarlijkse gift over een periode van minimaal 5 jaar is jaarlijks voor het gehele bedrag aftrekbaar. Dit moet wel vooraf worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen u en Stichting hospice de liefde. 

De desbetreffende overeenkomst kunt u hier vinden.

Zodra het formulier volledig door u is ingevuld kunt het per e-mail sturen aan info@hospicedeliefde.nl.  Wij zullen daarna het formulier verder invullen, ondertekenen en aan u retourneren op het e-mailadres waarvan wij het formulier hebben ontvangen.

U kunt uw éénmalige dan wel uw periodieke gift(en) over maken op bankrekeningnummer IBAN NL 90 RABO 0325 6575 05, t.n.v. ‘Stichting hospice de liefde’ o.v.v. van (éénmalige/periodieke) gift.

Voor bedrijven

Verschillende organisaties en bedrijven bieden ons al ondersteuning door middel van hun visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wellicht ziet u mogelijkheden vanuit uw maatschappelijke betrokkenheid als onderneming om in financiële zin, in natura of op bestuurlijke wijze ons te ondersteunen. 

Heeft u een goed idee of wilt u met ons nadenken over hoe u ons kunt ondersteunen? Neem dan contact op met onze voorzitter Edith Weijen.

Meer informatie?

Onze penningmeester Cok van Bergen Henegouw geeft u desgewenst meer informatie. Stuur een e-mail aan info@hospicedeliefde.nl o.v.v. vragen giften.

ANBI-status 

Stichting Hospice de liefde heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de stichting zich inzet voor een algemeen, maatschappelijk doel. Daarom hoeft de stichting geen belasting te betalen over ontvangen giften en nalatenschappen. Alles wat de stichting ontvangt, komt ten goede aan de zorg voor mensen in ons hospice.

Tot nu toe gedoneerd: