Activiteitenverslag 2015, en voornemens voor 2016

Activiteitenverslag 2015, en voornemens voor 2016


In 2015 heeft hospice de liefde zich op twee zaken geconcentreerd:

1. Het voorbereiden en geven van de negende training ‘stervensbegeleiding’. Deze vond plaats in het voorjaar van 2015: 12 deelnemers hebben zich verspreid over zes dagen bekwaamd in het begeleiden van mensen in hun laatste levensfase. Deelnemers: bedankt! Mogen vele zieken en stervenden gebruik maken van jullie wijsheid en compassie. We plannen voor 2016 ook een leergang/training, maar zullen de uitvoering ervan afhankelijk maken van de realisatie van het fysieke hospice.

2. Het vinden van een nieuw bestuur. Met aspirant bestuursleden Maarten Oostenbrink, Nico Pulskens en Ernst Kleisterlee is een nieuw nedrijfsplan geschreven, voor een hospice dat in 2017 in Rotterdam gestalte moet krijgen. We bespraken het plan met de CEO’s van twee middelgrote thuiszorgorganisaties in ons land. “Goed en haalbaar plan” zo hebben zij het beoordeeld. In 2016 gaat het oude bestuur plaats maken voor een nieuw bestuur, en starten we de geldwerving voor het hospice.