Aanmelden

Hoe regel ik een opname?

  • U kunt uw opname zelf regelen of een naaste kan dit voor u doen. Uw huisarts of een medewerker van het ziekenhuis of de zorginstelling waar u verblijft, kan de indicatie die hiervoor nodig is ook voor u verzorgen. Na overleg met de betrokkenen en de huisarts bepalen de coördinator en de wijkverpleegkundige van de in ons hospice werkzame wijkverpleegkundige van Thuiszorg Laurens of plaatsing mogelijk is. 

Hoe verloopt de opname?

  • Kennismakingsgesprek

Als er voor u een kamer beschikbaar is, bent u van harte welkom in ons hospice. Zodra het mogelijk is, heeft een van onze coördinatoren een persoonlijk gesprek met u en uw naaste(n). Dit doen we om kennis te maken en om samen te bepalen wat er nodig is om u zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo kunnen we kijken of Hospice de Liefde u de juiste hulp kan bieden.

Dit gesprek vindt, afhankelijk van uw situatie en urgentie, soms plaats op de plek waar u op dat moment verblijft, bijvoorbeeld thuis of in het ziekenhuis, soms als u al bij ons binnen bent. Wanneer u van buiten de regio komt, zal het intakegesprek telefonisch plaatsvinden.  Natuurlijk is het, als uw omstandigheden dat toelaten, altijd mogelijk om eerst een oriënterend bezoek te brengen aan ons hospice.

  • Opname in het hospice

We streven ernaar om u zo snel mogelijk op te nemen in ons hospice. Wanneer er toch een wachtlijst is, zoeken we samen met u naar de beste oplossing.

Kosten en eigen bijdrage

De kosten voor de zorg van de huisarts en de verpleegkundigen in de hospice worden betaald door uw zorgverzekeraar vanuit uw basisverzekering.

  • Eigen bijdrage

Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage van € 40,00 per dag voor uw verblijf in ons hospice. Dit zijn onder andere kosten voor schoonmaak, onderhoud en maaltijden.

Download informatiefolder