Aanmelden

Hoe regel ik een opname?

U kunt uw opname zelf regelen of een naaste kan dit voor u doen. Uw huisarts of een medewerker van het ziekenhuis of de zorginstelling waar u verblijft, kan dit ook voor u verzorgen. Na overleg met de betrokkenen en de huisarts bepaalt de coördinator of plaatsing mogelijk is.

Hoe verloopt de opname?

  • Kennismakingsgesprek

Voordat we u opnemen in ons hospice heeft een van onze coördinatoren een persoonlijk gesprek met u en uw naaste(n). Dit doen we om kennis te maken en om samen uw zorgvraag in kaart te brengen, de zogenoemde ‘indicatie’. Zo kunnen we kijken of hospice de liefde u de juiste hulp kan bieden. Dit gesprek vindt plaats op de plek waar u op dat moment verblijft, bijvoorbeeld thuis of in het ziekenhuis. Wanneer u van buiten de regio komt, zal de intake telefonisch plaatsvinden.

Covid-19

Tijdens het intakegesprek wordt gevraagd of er kort daarvoor contact is geweest (gedurende 15 minuten, minder dan 1.5 meter) met iemand die positief is getest op COVID-19. Mocht dit het geval zijn dan moet er voorafgaand aan de opname een COVID-test worden gedaan. Wanneer deze test positief is kan er helaas geen opname plaatsvinden en zal verwezen worden naar bijvoorbeeld een speciaal COVID-zorghotel.

  • Opname in het hospice

We streven ernaar om u zo snel mogelijk op te nemen in ons hospice. Wanneer er toch een wachtlijst is, zoeken we samen met u naar de beste oplossing.

Kosten en eigen bijdrage
De kosten voor de zorg van de huisarts en de verpleegkundigen in de hospice worden betaald door uw zorgverzekeraar vanuit uw basisverzekering.

  • Eigen bijdrage

Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage van € 40,00 per dag voor uw verblijf in ons hospice. Dit zijn onder andere kosten voor schoonmaak, onderhoud en maaltijden.

Download informatiefolder